n23
Kraftigt förorenade nötkreatur upptäckta på Närkes Slakteri i Gällersta AB
Nyligen levererade en primärproducent kraftigt gödselförorenade djur till slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro. En del av föroreningarna hade rakats bort innan leverans till slakteriet. En officiell veterinär, OV, har anmält det inträffade till länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: visar bland annat ett av de aktuella djuren där man kan se hur det rakats bort innan leverans till slakteriet. Foto: Livsmedelsverket.

t20