grisar37
Misstänkt slagna grisar upptäckta på slakteri – kraftigt våld med ”någon form av föremål”
I dagarna har en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri upptäckt grisar som misstänks ha utsatts för kraftigt våld. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden och slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: De aktuella grisarnas slaktkroppar vid köttbesiktningen. Skadorna från det grova våldet syns tydligt. Foto: Livsmedelsverket.

t20