För många djur i box på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB – igen
Om en djurbox på ett slakteri är 14 kvadratmeter stor ska varje djur vid övernattning enligt Livsmedelsverket ha tillgång till en yta på cirka 2.3-2.7 kvadratmeter att röra sig på. Trots det har slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal enligt myndigheten vid upprepade tillfällen packat in för många djur.
”Standardrutiner finns men efterföljs inte”, skriver Livsmedelsverket om slakteriet i en anmälan tidigare denna månad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20