k23
Något allvarligt inträffade med djurskyddet flera gånger under februari på slakteriet Kronfågel i Valla – har sekretessbelagts
KOMMENTAREN Är djurskyddet bra inom den svenska kycklingproduktionen? Mycket tyder på att det inte är det. Inte minst alla skandaler de senaste åren. Numer är det dessutom locket på från myndigheternas sida. Uppgifter som tidigare vem som helst kunde ta del av är det nu sekretess på. Ett bra exempel är något som hänt fem gånger under februari på slakteriet Kronfågel och har med djurskydd att göra och är såpass allvarligt att Livsmedelsverket i en kontrollrapport bland annat skriver att djur ska förskonas smärta och plåga vid avlivning.
Så här ser länsstyrelsens maskeringar av det inträffade ut (Livsmedelsverkets maskeringar är ännu hårdare /red):
k27
k22
k23
Vad var det som hände på Kronfågel? Vi kan gissa.
Det kan handla om djur som inte bedövats innan slakt. Det vore i så fall inte första gången.
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket maskerar Kronfågels ostuckna fåglar
Det är bedrövligt att journalister inte kan få ta del av den här typen av handlingar omaskerade – som vi fick förr. Det inger inget förtroende för den svenska köttproduktionen i allmänhet och kycklingslakten i synnerhet. Lagstiftningen har inte hängt med och korrigerat myndigheternas iver att undanhålla uppgifter.
HÅKAN FRISELL
Har du fler uppgifter om det inträffade? Kontakta oss då gärna på redaktionen @ foodmonitor.se. Du kan få vara anonym.
Bilden överst. Foto: FoodMonitor.