Vissa svenska djurtransportföretag klarar inte av att ställa in våningsplanen rätt
KOMMENTAREN Det är hela tiden ett flöde av djur, ofta nötkreatur, som anländer med skadade ryggar till svenska slakterier. Anledningen är att inkompetenta eller likgiltiga transportföretag ställer in fel avstånd på våningsplanen i transportfordonen.
Ett av dessa skandalbolag åtalsanmäldes förra året till Åklagarkammaren i Jönköping av Länsstyrelsen Jönköping. Men det finns frågetecken kring hur det har gått.
”Utredningen lades först ner på felaktiga grunder (att brottet skulle vara preskriberat) men återupptogs när vi påpekade att det var fel. Vi hade anmält åkeriet och föreslagit företagsbot”, skriver länsstyrelsen i ett mejl till FoodMonitor.
Problemet är omfattande när det gäller antalet skadade djur men tycks vara begränsat till ett fåtal djurtransportföretag.
Ett företag som ofta dyker upp i anmälningar till länsstyrelsen är J Embers Åkeri AB i Aneby. Bolaget säger till FoodMonitor att anledningen till ryggskadorna är att djuren hoppar i transportfordonen.
Det är i och för sig inte omöjligt att en del djur skadas på det sättet. Men samma problem tycks inte många andra djurstransportföretag ha. Då kan man fråga sig varför djuren hoppar så mycket just i Embers transportfordon? Eller kan det vara så enkelt att bolaget, som Livsmedelsverket ofta har misstänkt i sina anmälningar till länsstyrelsen, har ställt in våningsplanen för lågt?
I vilket fall som helst så får problemen med transportbilarna fortsätta.
Jag har tidigare förordat kameraövervakning av all hantering av livsmedelproducerande djur. Om Embers skulle tvingas att sätta upp kameror i sina transportbilar så skulle den aktuella ansvarsfrågan med de ryggskadade djuren enkelt kunna lösas av myndigheterna. Och kanske till och med få problemet att upphöra.
Det är ett underbetyg att branschen inte själva kan reglera detta.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Kraftig ökning av djurskyddsärenden som transportbolaget J Embers Åkeri AB är inblandat i
LÄS OCKSÅ: Skavsår på suggor som transporterats av J Embers Åkeri AB
LÄS OCKSÅ: Fler nöt misstänks ha skadats av för låg takhöjd i J Embers Åkeri AB:s transportbilar
LÄS OCKSÅ: J Embers Åkeri AB ombeds att säkerställa rutiner
LÄS OCKSÅ: Blödande sår på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
LÄS OCKSÅ: Därför har slakterier ett ansvar även för brister i djurskyddet hos djurbönder och transportörer
LÄS OCKSÅ: Tjur med färsk sårskada på ryggen upptäckt på HKScan i Linköping
LÄS OCKSÅ: Tre suggor hade skavsår på sina ryggar