Konsument anmäler Coop:s presentkort till Konsumentverket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20