h76
OV: höns som levererats till slakt har utsatts för onödigt lidande hos leverantör
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: tagna vid det aktuella tillfället i februari. Foto: Livsmedelsverket.

t20