b21
Bergendahls:
BETYDANDE påverkan av covid-19
”Om den höga sjukfrånvaron fortsätter kommer leveranskvalitén att minska”. Så skriver butikskedjeägaren Bergendahls Food AB i Hässleholm i dagarna som svar på en förfrågan från Livsmedelsverket. Bolaget ser nu en BETYDANDE påverkan av covid-19. Man ser också ett behov av bättre kommunikation mellan Folkhälsomyndigheten och vissa namngivna spelare. Organisationen Livsmedelshandlarna håller med om det.
– Är det så att vi inte har ordentligt med personal på våran logistikavdelning så har vi svårt att förse butikerna, säger Robert Badics, säkerhetschef på Bergendahls.
Så här skriver Bergendahls i ett dokument till Livsmedelsverket:
”Kommunikationen MÅSTE förbättras mellan FHM och oss via SvDH och Svensk Handel så att ..."
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20