Jordbruksverket: livsmedelsförsörjningen kan komma att påverkas om fjäderfänäringen fortsätter att drabbas hårt
I dagarna har Jordbruksverket rapporterat om hur man ser på läget i landet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Fågelinfluensan är ett hot som kan komma att påverka livsmedelsförsörjningen.
”Jordbruksverket gör den samlade bedömningen på nationell nivå att livsmedelsförsörjningen är opåverkad, men att den kan komma att bli det om fjäderfänäringen fortsätter att drabbas hårt. Utbrotten kräver mycket personal internt och gör att ordinarie arbetsuppgifter skjuts upp. Personalsituationen är ansträngd. Jordbruksverket bedömer att risken för nya fall av fågelinfluensautbrott är förhöjd under lång tid (månader) framåt. Årets fågelinfluensavirus är mycket smittsamt”, skriver Jordbruksverket till MSB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20