gris63
Gris med 20 centimeter lång och djup sårskada levererades till Skövde Slakteri
Nyligen levererade en grisbonde en gris till Skövde Slakteri AB i Skövde som hade en cirka 20 centimeter lång och djup sårskada. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort och som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt alla uppgifter om grisbonden.
”Vid levandedjursbesiktningen den 26 januari 2021 noterades en gris med tatuering som kom med en last på 260 grisar ha ett öppet sår/skada på bakben. Sårskadan var cirka 20 centimeter lång och flera centimeter djupt så benmuskler syntes. Såret konstaterades vara färskt då det fanns spår av torkat blod på benet. Det konstaterades även att det fanns liknande men endast ytliga gamla skador på nio grisar från samma stall. Detta kan tyda på att det finns föremål på gården till exempel vattennipplar eller liknande utstickande föremål som är felplacerade så grisar riskeras att skadas på dem till exempel vid förflyttning av grisarna. Information skickas till länsstyrelsen då de har ansvar för djurskyddet hos primärproducenten för vidare utredning”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Gris med gammal allvarlig skada på halsen levererades till Skövde Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV på slakterier gjorde fler anmälningar till länsstyrelsen förra året – största ökningarna på Skövde Slakteri och KLS Ugglarps i Dalsjöfors
Foto: Livsmedelsverket.

t20