slakt62
Smutsiga djur på Jämtlandsgården Livsmedel AB
Förra månaden ankom flera gödselförorenade nötkreatur från en och samma djurbonde till slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal. En officiell veterinär, OV, på plats bedömde det inträffade så allvarligt så att denne gjorde en anmälan till länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: några av de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20