Livsmedelsverket: bekämpningsmedel över gränsvärde vid provtagning på Elsanta AB i Helsingborg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20