n62
Gödselpansar på Lövsta Kött
Förra månaden levererade en djurbonde fyra nötkreatur till slakt på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala. Två av djuren var så misskötta att de hade gödselpansar. Ett av djuren hade också misstänkt hårlösa områden på kroppen. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort till Länsstyrelsen Uppsala.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: några bilder som Livsmedelsverket diariefört i ärendet. Foto: Livsmedelsverket.

t20