Från Sverige: konsumenter har lättare att se livsmedels ursprung i butik
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20