Slakt38
Varig halt ko med painface levererades till Ello i Lammhult Slakt AB
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult en halt ko med painface som luktade var. Det framgår av en anmälan. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Den 26 mars inkom en halt ko till slakt. Vid avlastningen visade kon tydlig hälta, grad 4 på den 5-gradiga Sprecherskalan. Hon hade en avvikande benställning vid uppstallning i boxen och stod med vänster bakben in under kroppen, sänkt huvud och krökt rygg. Vid rörelse var hon ovillig att sätta ner framförallt vänster bakklöv. Dessutom hade hon ett tydligt pain face (ett sätt att uppskatta smärta hos djur genom att kolla på deras ansiktsmimik) och undertecknad bedömde henne som smärtpåverkad”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20