Andersson & Tillman förbuds att släppa ut ett livsmedel på marknaden – uppgift om att grisblod använts istället för blod från nötkreatur
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20