gris72
Två slaktsvin misstänks ha slagits hårt med drivpaddel
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, slagmärken på två slaktsvin som levererats till ett slakteri. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Uppgifter om grisbonden och slakteriet har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Västra Götaland.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: ett av de två slaktsvinen. Foto: Livsmedelsverket.

t20