p29
Pengakarusellen mellan Livsmedelsverket och slakterierna
LEDARE Svenska slakterier betalar kontrollavgifter till Livsmedelsverket på runt 100 miljoner kronor. Samtidigt beviljar Livsmedelsverket statsstöd till slakterierna på runt 100 miljoner kronor. Men inte nog med det. Livsmedelsverket betalar även hyra till slakterierna och får viten utdömda mot dem. Det är något av en byråkratisk pengakarusell.
Det finns problem med dessa pengaflöden.
Här är några av de mest uppenbara:
KONTROLLAVGIFTER
Många slakterier påstår ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster. Foto: Livsmedelsverket. Bilden till höger. Foto: FoodMonitor. Grafik: FoodMonitor.

t20