k23
Kronfågels analborr fungerade inte som den skulle – urtagare överskred hastighet – hälsorisker för konsumenter
Analborren på slakteriet Kronfågel AB i Valla borrar upp till 12 000 slaktkycklingar i timmen. När officiella veterinärer, OV, från Livsmedelsverket gjorde en kontroll tidigare denna månad fungerade den inte som den skulle. Inte nog med det. Slakteriet överskred hastigheten för sin urtagare och ställer in slaktkroppar av kyckling som inte är tillräckligt rena i sin kyl. Det kan utsätta konsumenter för hälsorisker. Det menar Livsmedelsverket.
”Vid tillfället fungerade inte analborren som avsett vilket medförde att tarmrester blev kvar i slaktkroppen. Detta uppmärksammades av officiell veterinär vid 14-tiden. Då noterades det att uppskattningsvis 1 av 10 slaktkroppar hade tarmrester kvar. Vid kontakt med processtekniker samt personal vid köttbesiktningen så informerades OV om att detta hade uppdagats redan tidigare under dagen men eventuellt vidtagna åtgärder inte kommit tillrätta med problemet med analborren”, skriver OV i en kontrollrapport som nu blivit offentlig.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20