Närke Kött i Örebro AB föreläggs att ta bort rost
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20