Prosuppz.com fortsätter att sälja kosttillskott som innehåller DMAA – Stockholms stad tycks stå handfallna
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så säljer företaget PROSUPPZ INTERNATIONAL AB i Stockholm kosttillskott som innehåller DMAA via sin webbshop prosuppz.com. Livsmedelsverket tycker att Stockholms stad ska polisanmäla detta eftersom DMAA är totalförbjudet i kosttillskott i Sverige. Men på Stockholms stad tycks man stå handfallna. Under tiden riskerar konsumenter att skadas.
Handfallenheten beror på att Stockholms stad år 2019 fick en dom i Kammarrätten i ett annat ärende gällande ett annat bolag då ett preparat bedömdes vara ett läkemedel istället för ett koststillskott.
”Grejen med kosttillskott och läkemedel är ju att även om produkten är märkt som kosttillskott/livsmedel kan vi ”tappa” behörigheten om de istället klassas som läkemedel. Vi vill försäkra oss om att detsamma inte händer här. Vi har fått klagomålet (man väljer att kalla det så /red) från bland andra Livsmedelsverket och där framgår det att de gjort bedömningen att vi bör göra en polisanmälan men eftersom vi i Stockholm har den erfarenheten vi har sedan domen 2019 vill vi vara säkra på vår sak innan vi går vidare”, skriver Anneli Angenberg som är livsmedelsinspektör på Stockholms stad, i ett mejl till Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten landade i att polisanmälan bör göras i den här typen av ärende.
”Juristerna landade i att det är kommunens uppgift att tillsyna och sedan även polisanmäla när det kommer till kosttillskott, och att det kan vara bra att rådfråga med livsmedelsverket eftersom de är ansvarig myndighet för kosttillskott”, skriver Anders Jonsson, utredare och legitimerad apotekare på Folkhälsomyndigheten, i ett mejl till Stockholms stad.
På sajten prosuppz.com har det i år sålts ett antal produkter som innehåller DMAA. DMAA räknas som en hälsofarlig vara.
På Livsmedelsverket är man alltså tydliga med vad som bör göras.
”Om sådana hälsofarliga varor påträffas i livsmedelskontrollen bör Folkhälsmyndigheten informeras. En polisanmälan bör upprättas och lämnas till polismyndighet”, skriver myndigheten på sin webbplats.
Att Stockholms stad ännu inte polisanmält PROSUPPZ INTERNATIONAL AB är bedrövligt. Myndigheten lade, som FoodMonitor berättat om tidigare, ett förbud mot verksamheten i mars. Det fick tillfälligt stopp på försäljningen. Men det handlade om att bolaget inte registrerat sig som livsmedelsföretag hos kommunen. Det ska bolaget nu ha gjort och försäljningen av kosttillskott som innehåller DMAA har återupptagits.
Det utsätter sannolikt konsumenter för risker, inklusive dödsfara. Kosttillskott som innehåller DMAA har tidigare kopplats till dödsfall i USA. I Kalmar blev en ung person hjärtdöd under 15 minuter efter konsumtion av ett sådant preparat.
Stockholms stad borde agera mycket resolutare mot verksamheten.
Att man inte gör det är en allvarlig underlåtenhet.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: PROSUPPZ INTERNATIONAL AB förbjuds att bedriva livsmedelsverksamhet
LÄS OCKSÅ: Sajten prosuppz.com säljer kosttillskott som innehåller totalförbjudet DMAA