h87
Många hönor med djupa hackskador levererade till skandalslakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20