När länsstyrelsen och Livsmedelsverket delger fel personer kan slakterier gå fria
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Länsstyrelsen Södermanland sjabblat rejält och inte sett till att rätt person på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla i mars delgetts ett djurskyddsförläggande. Det har nu fått konsekvensen att förvaltningsrätten tvingats avslå tre ansökningar från länsstyrelsen om utdömande av viten som gäller ostuckna slaktkycklingar.
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen misslyckades med att få viten utdömda mot Kronfågel
Den här typen av sjabbel händer emellanåt. FoodMonitor har tidigare skrivit om ett liknande fall som gällde skandalslakteriet Håkantorp Slakteri.
LÄS OCKSÅ: Inget vite efter Livsmedelsverkets sjabblande med delgivning av Håkantorp Slakteri
Det kan också handla om andra problem med delgivning. Slakteriet Knorrevången hämtade för några år sedan inte ut ett förbud på posten.
LÄS OCKSÅ: Ansvarig på Knorrevången inte delgiven
Länsstyrelsen Södermanland har lagt stora resurser den senaste tiden på att kontrollera och försöka komma till rätta med djurskyddsbrister på Kronfågel. Det har fått stor uppmärksamhet i media. Men det verkar som att handläggarna inte fått tillräckligt bra stöd i den juridiska processen.
Länsstyrelsen säger nu att man ska skriva ett nytt förläggande mot Kronfågel. Det låter rimligt. Men att Kronfågel inte får konfronteras i förvaltningsrätten med alla de fall av ostuckna fåglar som konstaterats på anläggningen i Valla sedan föreläggandet i mars är problematiskt minst sagt.
I samma veva som domstolen avslog länsstyrelsens ansökningar mot slakteriet fick vi in nya uppgifter om ostuckna slaktkycklingar.
LÄS OCKSÅ: Flera nya fall med ostuckna slaktkycklingar på Kronfågel
Djurskyddet på Kronfågel är fortsatt havererat. Det riskerar att orsaka onödigt lidande.
HÅKAN FRISELL

t20