gris96
Gris dog av misstänkt hjärtsvikt på slakteri – hade godkänts av OV
En gris som i dagarna godkänts i levandedjursbesiktningen på ett slakteri dog en kort tid efteråt. Den officiella veterinären, OV som gjorde besiktningen misstänker hjärtsvikt. Länsstyrelsen Västra Götaland har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och leverantören.
”En gris som kom hit till Slakteriet levande, och klarat den rutinmässiga veterinärens undersökning med godkännande bedömning att gå vidare till slaktprocessen, dog några timmar efter den stallades i boxen. Det fanns inga tecken på yttre våld eller traumatisk skada i djurets kropp. Det var ingen överbeläggning i boxen där grisen stallades, vilken var ren och utan skaderisk, samt luft/ventilationen fungerade normalt och vattentillgängligheten var bra. Men grisen hade cyanos (blåfärgning) i munslemhinnan och vissa delar av kroppen, som kan peka på att den sannolika orsaken till grisens död var hjärtsvikt”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen
”Djurgruppen hade 243 grisar och de övriga djuren såg pigga och friska ut.”
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Fjorton slaktsvin dog under en transport till slakteri
LÄS OCKSÅ: OV misstänker: nio slaktsvin dog av hjärtsvikt under transport till Skövde Slakteri

t20