h83
Allvarliga sårskador upptäckta på 1 825 höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.