Uppgift: polskt företag skickade fryst kyckling till Järvsö Kebab innan salmonellaanalyser var klara
Enligt Livsmedelsverket har ett polskt företag vid tre tillfällen i år skickat totalt minst ett iotal ton med fryst kyckling till företaget Järvsö Kebab AB i Bollnäs innan salmonellaanalyser var klara. Järvsö Kebab meddelar att man vidtagit åtgärder för att hindra detta från att hända igen. Man säger också att man inte använt kycklingen till produkter innan analyserna var rapporterade.
– Det var en rutinbrist hos leverantören som hände en gång, säger Ali Sahindal som är delägare i Järvsö Kebab AB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor