k23
Rödskinn påträffat på skandalslakteriet Kronfågel – uppgifter från myndigheter
I samband med att Länsstyrelsen Södermanland i dagarna gjorde ett kontrollbesök på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla så kom det fram att ett rödskinn påträffats i anläggningen. Nu har detta även kommit Förvaltningsrätten i Linköping till kännedom.
”Länsstyrelsen har idag den 25 november 2021 genomfört en kontroll vid Kronfågels slakteri AB. Vid kontrolltillfället fick Länsstyrelsen uppgifter från slakteriet om att man nyligen haft en kyckling som inte varit fullständigt bedövad när den skållats, ett så kallat rödskinn. Rödskinn innebär att kycklingen ej varit korrekt avblodad och ofullständigt bedövad vid skållningstillfället”, skriver Ulrike Segerström djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Södermanland till domstolen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20