HKScan Sweden döms att betala nytt vite för slaktsnusk
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20