eDSC_0112
Svenska Celiakiförbundet anmäler Espresso House till Konsumentverket och Stockholms stad
I dagarna anmälde organisationen Svenska Celiakiförbundet kafékedjan Espresso House till både Konsumentverket och till Stockholms stad. Organisationen kritiserar bland annat kedjan för att inte hålla vad den lovar. Kedjan ger sin kommentar till anmälningarna.
c22”Jag har arbetat som ombudsman i 4.5 år, och har haft kontakt med hundratals företrädare för olika företag, men har aldrig fått ett så dåligt bemötande som från Espresso House. Näst intill alla företag som jag kontaktar är tillmötesgående och vill göra rätt”, skriver Linus Engqvist Richert som är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet, i ett mejl till FoodMonitor.
Det hela började med att en av Svenska Celiakiförbundets medlemmar för ett par år sedan klagade på felaktig information om glutenhalten i en produkt hos Espresso House.
”Problemet var då att en produkt i butik sades vara glutenfri, samtidigt som det på hemsidan stod att den innehöll vanlig vetestärkelse och vanliga havregryn”, skriver organisationen i anmälningarna.
Svenska Celiakiförbundet gjorde vid den tidpunkten en anmälan till Stockholms stad. Espresso House lovade bättring. Det skrev FoodMonitor om i en artikel. Men sedan ska enligt organisationen inget ha hänt.
LÄS MER: Svenska Celiakiförbundet anmäler Espresso House
”Det är problematiskt att vare sig Espresso House, eller Stockholm stad, har gjort något åt situationen under de två år som gått sedan senaste anmälan från Svenska Celiakiförbundet. Espresso House sade alltså till FoodMonitor vid tillfället för den tidigare anmälan att de skulle åtgärda problemen, men ingenting har hänt. Stockholm stad måste agera på ett tydligare sätt för att företag som ger felaktig och missvisande information om allergener ska rätta till det som felar. I fallet med Espresso House är allergeninformationen så pass otydlig att företaget givit olika information vid flera olika tillfällen under de senaste månaderna om vilka produkter som innehåller, inte innehåller eller kan innehålla gluten, och hur stor risken är att glutenhalten är farligt hög för personer med celiaki”, skriver Linus Engqvist Richert i anmälningarna till Konsumentverket och Stockholms stad.
Bengt Fasth som är förbundsordförande på Svenska Celiakiförbundet stämmer in.
”Våra medlemmar ska bemötas med samma respekt som alla andra! Caféer och restauranger ska ge korrekt och relevant information, och inte skrämma kunder från att äta eller dricka ute”, säger han, enligt ett mejl till FoodMonitor.
Så här kommenterar Izabela Valnell som är Quality Manager på Espresso House Group och Sara Klockars som är Quality & Product Development Manager på Espresso House Group anmälningarna från Svenska Celiakiförbundet:
”Våra gästers välmående och säkerhet är högsta prioritet och vår verksamhet följer gällande lagstiftning för livsmedelshantering. Allergener riskvärderas i vår HACCP faroanalys; från inköp av råvaror till färdig produkt inklusive hantering i shop med andra produkter som kan innehålla allergener.
Vår verksamhet är komplex och vi hanterar många olika produkter där allergener kan förekomma, och som kan komma i kontakt med varandra, och det vill vi upplysa våra gäster om både på vår hemsida och i shop. På Espresso House hemsida finns detaljerad information om vad våra produkter innehåller inklusive allergeninnehåll samt eventuella spår av allergener.
Det är vårt ansvar som arbetsgivare att utbilda och träna våra medarbetare så att de kan inhämta information om allergener i våra produkter och upplysa våra gäster på ett korrekt sätt. Vi arbetar ständigt med allergenutbildning och kommunikation och beklagar om någon gäst har fått felaktig information.
Vi har haft dialog med Celiakiförbundet och välkomnar eventuell utredning och synpunkter från Stockholm stad och Konsumentverket. Vår målsättning är alltid att ge tydlig och korrekt information till våra gäster.”
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Bland annat så här stod det i anmälan från Svenska Celiakiförbudet till Konsumentverket och till Stockholms stad:
"En av våra medlemmar förde upp ett klagomål angående felaktig information om glutenhalten i en produkt hos cafékedjan Espresso House i början av november 2021. Problemet var då att en produkt i butik sades vara glutenfri, samtidigt som det på hemsidan stod att den innehöll vanlig vetestärkelse och vanliga havregryn. Efter kommunikation fram och tillbaka med Espresso House fick vår medlem information om att produkten var bakad utan gluten, att ingredienserna var glutenfria, men att det finns risk för spår av gluten, då den hanteras i en miljö där det finns gluten. För ungefär två år sedan framförde en annan av våra medlemmar liknande kritik, och Svenska Celiakiförbundet anmälde då Espresso House till Stockholm Stad, och instämde med medlemmen i att informationen som Espresso House ger i café och på sin hemsida är väldigt rörig, otydlig och motsägelsefull, och att en kund som inte tål ett eller flera allergener inte får någon entydig information om vilka risker som finns med en viss produkt.
Espresso House lovade då i en kommentar till FoodMonitor.se att se över sin information, så att den blir tydlig och så att kunderna kan använda den som vägledning i sina köp hos Espresso House. Dock är hemsidan lika rörig och otydlig nu, vilket visar sig tydligt med den anmälan vår medlem gjorde för några månader sedan, rörande just att informationen som ges i café inte stämmer överens med informationen på hemsidan, och att informationen på hemsidan är motstridig. Jag har sedan dess haft ett samtal med ansvariga på Espresso House, och efter samtalet bad jag om ett förtydligande, där de skriver att personer med celiaki inte rekommenderas att äta eller dricka produkter från Espresso House, de anser inte att de kan kontrollera allergenet gluten på ett sätt så att produkterna blir säkra för personer med celiaki. Det är en tydlig rekommendation, och den rekommendationen fick vår medlem inte när hon handlade på caféet eller hörde av sig till kundtjänsten hos Espresso House. Det är problematiskt att vare sig Espresso House, eller Stockholm stad, har gjort något åt situationen under de två år som gått sedan senaste anmälan från Svenska Celiakiförbundet. Espresso House sade alltså till FoodMonitor vid tillfället för den tidigare anmälan att de skulle åtgärda problemen, men ingenting har hänt. Stockholm stad måste agera på ett tydligare sätt för att företag som ger felaktig och missvisande information om allergener ska rätta till det som felar. I fallet med Espresso House är allergeninformationen så pass otydlig att företaget givit olika information vid flera olika tillfällen under de senaste månaderna om vilka produkter som innehåller, inte innehåller eller kan innehålla gluten, och hur stor risken är att glutenhalten är farligt hög för personer med celiaki. I det aktuella fallet har Stockholm stad fått all information i samband med anmälan 2020, men då Espresso House efter två år fortfarande inte rättat till den felaktiga informationen undrar jag vad Stockholm stad har gjort för att personer med celiaki eller matallergi ska kunna få korrekt information från Espresso House? Informationen på hemsidan är vad flera kunder hänvisats till när de i caféet frågat om allergeninnehåll, och informationen på den sidan bör då, anser jag, falla under tillsyn från Stockholm stad och inte Konsumentverket. Hemsidan används vid försäljning av livsmedel i caféerna, och är inte en separat sida för reklam eller produktinformation, frånkopplad från livsmedelsförsäljning. Jag skickar även denna information till Konsumentverket, då de ansvarar för att företag ger korrekt information om allergener i marknadsföring. Och oavsett hur Stockholm stad väljer att bedöma informationen på Espresso Houses hemsida, så har nu Espresso House i det mail jag ... efter samtal med Izabela Valnell och Sara Klockars, tydligt skrivit att enligt deras senaste riskvärdering så kan de inte rekommendera någon produkt på sina caféer till personer med celiaki. Den informationen stämmer väldigt illa överens med det besked vår medlem fick i slutet av förra året, då produkten alltså påstods vara glutenfri vid köp i café."
"Med Espresso Houses nuvarande allergenfriskrivning bör alltså ingen som inte tål alla 14 allergener på EU:s allergenlista äta eller dricka på Espresso House?"
LÄS MER: Svenska Celiakiförbundet kritiserar Stockholms stads handläggning av celiakiärenden
Bilden överst: en restaurang som tillhör kedjan Espresso House. Genrebild. Har nödvändigvis inte något med artikeln att göra. Foto: FoodMonitor. Bilden på Linus Engqvist Richert. Foto: Ulf Berglund.