s98
Stora Enso Skoghall maskerar användning av farliga kemikalier vid produktion av kartongprodukter till livsmedelsindustrin
LEDARSTICK Skogsbolaget Stora Enso Skoghall, ett bruk som tillverkar kartongprodukter till stora delar av den svenska livsmedelsindustrin, har under en längre tid maskerat handlingar om farliga kemikalier som man enligt en miljödom är tvungna att informera länsstyrelsen om. Man har till och med ansökt om ”undantag från kunskapskravet för kemiska produkter i produktionen” hos länsstyrelsen. Stora Enso Skoghall tillverkar bland annat kartongmaterial som används till juiceförpackningar och andra livsmedelsförpackningar.
I ett brev med omfattande maskeringar som en miljöingenjör på Stora Enso Skoghall nyligen skickat till Länsstyrelsen Värmland står att bolaget kommer att använda en ny tillsats i sin tillverkning. Den tillsatsen innehåller enligt Stora Enso Skoghall flera farliga kemikalier. Men vilka de kemikalierna är får inte länsstyrelsen veta. Ett syfte med det är sannolikt att man vill förhindra att uppgifterna ska komma ut i media.
Miljöingenjörens agerande har sannolikt sanktionerats av brukets ledning då detta hänt upprepade gånger under en längre tid.
”Bolaget hävdar ensidigt och med bestämdhet att de är bundna av sekretessavtal och de inte får och inte vill att till exempel namnet på den aktuella produkten eller visst innehåll kan återfinnas på en allmän handling”, skriver en handläggare på Länsstyrelsen Värmland i ett mejl till FoodMonitor.
Länsstyrelsen Värmland tycks vara intellektuellt ointresserade av att ta reda på mer om de farliga ämnena. De har accepterat Stora Enso Skoghalls maskeringar. Det är oroande och givetvis under all kritik. Man kan undra vilka risker bolaget och myndigheten på detta sätt utsätter konsumenter för.
Samtidigt har vi fått in en uppgift om att dessa beståndsdelar finns i den aktuella tillsatsen:
”5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one” – enligt uppgift ett akut giftigt bekämpningsmedel. Kan orsaka kontaktdermatit.
”2-methyl-2H-isothiazol-3-one” – kan enligt uppgift orsaka kontaktdermatit.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: i bakgrunden är en bild på Stora Enso Skogall som tagits för ett antal år sedan. Bilden på juiceförpackningar är en genrebild. Foto: FoodMonitor.

t20