Flatåsskolan i Göteborg tvingas att ta bort smuts och mögel
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20