a87
Bake My Day AB förbjuds att använda Holly Slicer efter olycka
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: enligt Arbetsmiljöverket ”utmatningsstället där brödskivan hade fastnat mellan skivbladen där arbetstagaren skadade sig”. Saknar enligt myndigheten ”skydd eller skyddsanordning vid utmatningssidan som förhindrar kontakt med rörliga delar”. Foto: Arbetsmiljöverket.

t20