g98
Två sårskadade slaktsvin – utsatta för onödigt lidande – djurägare och transportör misstänks
I samband med en transport av slaktsvin till ett svenskt slakteri i onsdags upptäckte en officiell veterinär, OV, två sårskadade slaktsvin. OV misstänker oegentligheter. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet, djurägaren och transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella grisarna. Grisen till vänster hade sårskada i underläppen. Grisen till höger hade sår på låret. Foto: Livsmedelsverket.

t20