Vänernförsäljning AB brister om salmonellagarantier gällande importerat kött – igen – uppger Livsmedelsverket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20