Göteborgs Stad förbjuder SKG Göteborg att sälja partier med oxfilé
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20