k23
Gumborosjuka slaktkycklingar levererade till Kronfågel
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det denna månad levererats slaktkycklingar med höga fotpoäng till skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Nu finns det en uppgift från Länsstyrelsen Södermanland som gör gällande att det handlar om Gumborosjuka slaktkycklingar. Mer frätande träck ska därför ha fastnat på kycklingars fötter och utsatt dem för onödigt lidande.
LÄS MER: Onödigt lidande slaktkycklingar påträffade på skandalslakteriet Kronfågel hade höga fotpoäng
Livsmedelsverket beskriver det inträffade så här i två anmälningar denna månad till Länsstyrelsen Södermanland:
”Vid slakt av fåglar från … gård, avdelning 2 den 14 juli 2022 observerades av officiell veterinär högt antal fotskador i flocken. Vid räkning av fotpoängen uppgick summan till 143 poäng. Länsstyrelsen informeras per rutin om iakttagelsen då Livsmedelsverket bedömer att kontroll av faktorer som kan påverka fåglarna under uppfödningstiden hemma på gården kan vara befogad”
”Vid slakt av fåglar från … gård, avdelning 3 den 14 juli 2022 observerades av officiell veterinär högt antal fotskador i flocken. Vid räkning av fotpoängen uppgick summan till 120 poäng. Länsstyrelsen informeras per rutin om iakttagelsen då Livsmedelsverket bedömer att kontroll av faktorer som kan påverka fåglarna under uppfödningstiden hemma på gården kan vara befogad”
Enligt uppgift led slaktkycklingarna av sjukdomen Gumboro. Den aktuella gården ska nu saneras och slaktkycklingar vaccineras.
Den aktuella djurhållaren har enligt uppgift hört av sig till Länsstyrelsen Södermanland och berättat detta:
”… (alltså samma gård som i anmälningarna /red) ringde in till jourtelefonen angående det brev han fått. Han uppgav att de har haft störningar i sin besättning nu i två omgångar där de bland annat haft mer blöt träck, vilket leder till mer frätande träck som fastnar på hönsens fötter och ger skador. Vet … (leverantören /red)  har varit ute vid båda omgångarna (första var i maj) och undersökt djuren, tagit prover på både djuren och på fodret. Det har nu kommit fram att de har Gumboro på sina djur (vilket de även hade för ett år sedan) och sjukdomen leder till sämre tillväxt samt förhöjt foder och vattenintag vilket leder till blötare träck och sämre ströbädd. De har nu slaktat ut samtliga djur, kommer göra en extra sanering och sen kommer de vaccinera kommande tre omgångar mot Gumboro (kycklingarna är vaccinerade genom modersdjuren när de kommer, vilket håller i cirka 15 dagar, sen tillför de vaccin i flytande form i vattnet för ökat skydd) för att förhoppningsvis bli av med sjukdomen i stallarna”
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Gumborosjuka.
”Sjukdomen infektiös bursit (IBD), syn. Gumborosjuka, är en virusorsakad infektionssjukdom som kan drabba tamhöns (kycklingar och ungfåglar). Såväl milda som aggressiva former av sjukdomen kan förekomma”, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på sin sajt.
Vid infektion med högvirulenta virusvarianter (vvIBDV) kan man enligt SVA se dessa symtom hos kycklingar:
”Kraftigt påverkat allmäntillstånd, slutna ögon och uppburrad fjäderdräkt”
”Kycklingarna vill inte röra sig”
”Nedsatt eller upphörd aptit”
”Vattniga eller vita flytningar från kloaken”
”Sårskador i kloakregionen (fågeln hackar sig själv)”
”Dödligheten kan uppgå till 60 procent. Upp till 100 procent av fåglarna i en flock kan insjukna.”
”Överlevande kycklingar får höggradigt nedsatt immunförsvar och kan drabbas av följdinfektioner med bakterier.”