Djurens Rätt: avhorning orsakar lidande och borde begränsas
Som FoodMonitor berättat om tidigare så finns det allvarliga risker med avhorning av livsmedelsproducerande djur – både för djuren och för de som utför avhorningen. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt tycker också att ingreppet är problematiskt.
”Avhorning inklusive avlägsnandet av hornanlag ger upphov till smärta. Enligt lagstiftningen måste därför bedövning ges i samband med ingreppen. Djuren får ont efter ingreppet också. Många kalvar får smärtlindring mot den smärtan, men det finns inget krav på det i lagstiftningen. Stympningar av djur, som avhorning inklusive avlägsnande av hornanlag, menar vi ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt och inte vara något som görs rutinmässigt. Med dagens djurhållning finns det dock ibland djurskyddsskäl till avhorning, för att minska risken för skador, och då är det oerhört viktigt att det görs på det sätt som orsakar djuret minsta möjliga stress och smärta. Det finns hornlösa djur eller raser, särskilt bland så kallade köttraser. Bland mjölkraserna är det inte lika vanligt, men det finns”, skriver Linda Björklund som är etolog på Djurens Rätt, i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor
LÄS MER: Regler och lönsamhetskrav ökar lidandet vid avhorning av kalvar – mildare metod får inte användas i Sverige
LÄS MER: 526 ekologiska djurhållare har ansökt om att få avhorna djur