Analys: Livsmedelsverkets beslut om kassation av slaktkroppar håller inte måttet
ANALYS Som FoodMonitor berättat om tidigare så ställer Livsmedelsverket beslut om kassation av slaktkroppar med sjukliga förändringar till slakterier – trots att det nästan uteslutande handlar om problem som uppstått ute på gårdar. Det är djupt problematiskt, lantbrukare hamnar i kläm, och riskerar att orsaka mer onödigt djurlidande.
Detta eftersom lantbrukarna inte direkt får reda på orsaken till kassationen från Livsmedelsverket och därmed kanske inte omedelbart kan rätta till problemen – om de inte är alldeles uppenbara.
Och det är inte heller alltid som slakterierna ger den feedbacken till sina leverantörer. Det uppger branschorganisationen Svenska Köttföretagen.
Vi har också sett förtvivlade lantbrukare som tycker att Livsmedelsverket gjort bristfälliga bedömningar och tagit felaktiga beslut om kassationer av slaktkroppar och vill överklaga. Men det får de inte eftersom besluten alltså är ställda till slakterierna. Detta har prövats i domstol ett par gånger och Livsmedelsverkets beslut tycks inte gå att enkelt komma runt.
Trots det har en del lantbrukare sedan ändå försökt och Livsmedelsverket har då sonika bara viftat bort dem.
Tidigare denna månad gjorde en djurhållare och ett slakteri en gemensam ”begäran om omprövning/överklagande av beslut om totalt otjänligförklarande av slaktkropp … ”:
”Aktuell slaktkropp slaktades den 31 oktober 2022 vid … (slakteriet /red). Slakten genomfördes på uppdrag av … (djurhållaren /red), slaktkroppen var ämnad för återtag. Vid besiktningen påvisades en äldre endokardit på hjärtklaff. Inga övriga fynd tydande på en pågående spridning av bakterier kunde observeras, varken på kropp eller övriga organ. Slaktkroppen hade en bra slaktvikt och klassning. Stuten hade inte heller uppvisat ett påverkat allmäntillstånd vid levande djursbesiktningen. Livsmedelsverket fattade ändå beslut om TO (totalt otjänligförklarad /red), enbart med hänvisning till den påvisade endokarditen. Slakteriföretagaren och ägaren till kroppen ifrågasätter beslutet och hänvisar till deras rätt till ett andra expertutlåtande samt rätten att överklaga ett beslut i gällande kontrollförordning EU 625/2017. Vidare hänvisas även till § 24 angående livsmedelsföretagarens rätt till sin vara för annat ändamål”
Vi följer med intresse hur det går med detta ärende.
Det är inte rimligt att en lantbrukare skickar – icke vetandes eller vetandes – ett djur med sjukliga förändringar till slakt på ett slakteri och inte direkt får ta det fulla juridiska ansvaret för det och därmed även får rätten att överklaga.
Det händer emellanåt att Livsmedelsverket pekar ut fel part som ansvarigt när brister med djur upptäcks på slakterier. Vi har bland annat sett att Livsmedelsverket haft med fel registreringsnummer på transportbilar i anmälningar vilket gjort att oskyldiga transportörer pekats ut som misstänkta för brott.
Så Livsmedelsverkets system har brister.
Att då inte direkt involvera lantbrukare i beslut som rör deras djur är direkt korkat.
När det gäller djurskyddsproblem på de aktuella gårdarna så skickar förvisso Livsmedelsverket information till länsstyrelsen men det är inte alltid det händer något den vägen. Länsstyrelsen brukar ofta samla på sig flera ärenden innan man åker ut till en gård om det inte handlar om något extraordinärt.
Det är bra att Svenska Köttföretagen och åtta av landets största slakterier nyligen riktat ett skarpt brev till Livsmedelsverket och kräver ändring. Men samtidigt vet vi att en del av Livsmedelsverkets jurister inte är speciellt flexibla och definitivt inte är tacksamma för konstruktiv kritik.
LÄS MER: Svenska Köttföretagen och åtta av landets största slakterier rasar mot Livsmedelsverkets kassationsbeslut om slaktkroppar
Svenska Köttföretagen uppger att de tidigare försökt få Näringsdepartementet intresserade för frågan men inte nått någon framgång. Nu är det ny regim. Är den mer lyhörd?
Om inte kanske drabbade lantbrukare, om de inte redan gjort det, borde ta frågan till Justitieombudsmannen.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: FoodMonitor JO-anmäler Livsmedelsverkets chefsjurist
Fakta:
I de här ärendena har lantbrukare misslyckats med att få överklaga Livsmedelsverkets beslut om kassation av slaktkroppar under perioden från och med år 2015 till och med den 8 november i år (källa: Livsmedelsverket):
Överklagande Livsmedelsverkets beslut om kött, HKScan Sweden AB
2015-05-28
TO
Överklagan av beslut om kött
2015-09-30
TO
Överklagande av beslut om kassation av två lamm vid Lövsta Kött AB
2015-11-06
TO
Överklagande av beslut om kassation av älgtungor
2016-02-04
TO
Överklagan av beslut om otjänligförklarande av kött
2016-10-17
TO
Överklagande av beslut om kött
2016-11-30
TO
Överklagan av beslut om otjänligt kött
2016-12-09
TO
Överklagande av ärende angående beslut om kött
2017-05-05
LO
Överklagande av ärende gällande beslut om kött
2017-05-17
TO
Överklagande av beslut om kött
2017-05-17
TO
Överklagande av Livsmedelsverkets beslut om kött, KLS Ugglarps AB
2017-11-10
TO
Överklagande av beslut om kött
2017-12-12
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2018-03-21
TO
Överklagan av beslut om kött, David Karlgren slakteri
2018-08-28
TO
Överklagande av beslut om kött  vid KLS Ugglarps AB
2019-04-24
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2019-06-05
LO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2020-05-12
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött)
2020-11-10
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2021-04-27
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2021-06-29
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2021-07-28
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2021-07-28
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2022-02-10
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2022-08-05
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2022-08-19
TO
Överklagande av beslut om otjänligförklarande av kött
2022-11-08
TO
TO= Totalt otjänligförklarad (hela slaktkroppen)
LO= Lokalt otjänligförklarad (del av slaktkroppen)

t20