Arbetsmiljöverket överväger att besluta om förbud och föreläggande mot Klarna Bank AB
Miljardbolaget Klarna Bank AB saknar kollektivavtal och därför gäller ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor