KLS2023-05-15
Sex avmagrade nötkreatur påträffade på KLS Ugglarps i Hörby
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby sex avmagrade nötkreatur som kom från en och samma leverantör. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Skåne. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20