Källbergs i storkonflikt med Livsmedelsverket över salmonella
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket hotat äggpulvertillverkaren Källbergs Industri Aktiebolag i Töreboda med ett rekordvite för brister i hanteringen av salmonella. Källbergs har överklagat och ansökt om inhibition – och menar att myndigheten särbehandlar bolaget när det gäller vitets storlek.
Det var i ett beslut i maj som Livsmedelsverket förelade Källbergs Industri Aktiebolag att göra detta:
Punkt 1 – ”genomföra underhåll så att ytor i lokaler (golv, väggar och tak) samt ytor på inredning och utrustning i ren zon på anläggningens norra del är vattentäta, icke-absorberande, utan sprickor och hålrum och fria från rost”
Punkt 2 – ”skriftligen inkomma till Livsmedelsverket med uppgifter för torkanläggning 1, 2 och 5 innehållande beräknad livslängd och tidsplan för byte av dessa torkar”
Punkt 3 – ”skriftligen inkomma till Livsmedelsverket med underlag som verifierar att behandlingen med väteperoxid har effekt på de ställen i anläggningen där salmonella finns”
Livsmedelsverket motiverade föreläggandet med att Källbergs brister när det gäller att förebygga salmonellasmitta som enligt uppgift är ett återkommanade problem i bolagets anläggning. Myndigheten förenade föreläggandet med ett vite på hela 500 000 kronor för den första punkten och 100 000 kronor vardera för den andra och tredje punkten.
LÄS MER: Livsmedelsverket hotar äggpulverbolaget Källbergs industri med 700 000 kronor i vite
Källbergs överklagade alltså Livsmedelsverkets beslut och ansökte om inhibition.
Källbergs Industri Aktiebolag beskriver sig själva som ett företag som har processat äggprodukter sedan år 1947 och som tar hand om salmonellasmittade ägg i syfte att hjälpa svenska äggproducenter och bidra till den svenska självförsörjningen av livsmedel.
I sitt överklagande har Källbergs reagerat stark på punkt ett i föreläggandet som skulle kunna orsaka stora ekonomiska konsekvenser för bolaget.
”Till stöd för sin talan för Källbergs fram ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL