slakt2023-11-08
Avmagrade djur påträffade på Skövde Slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV på Skövde Slakteri AB i Skövde ett antal avmagrade djur från en och samma leverantör. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om denne.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.