Tullverket måste utreda risker för hot och våld vid punktskattekontroller
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så utsätts uniformerade tulltjänstemän för livsfara när de tvingas utföra punktskattekontroller på våra vägar utan att vara beväpnade med tjänstepistoler. En händelse i maj visade tydligt på brister – och skyddsombud larmade. Nu tycks Arbetsmiljöverket äntligen ha vaknat och hotar Tullverket med 100 000 kronor i vite om riskerna inte utreds.
”Vid avsaknad av skyddsutrustning blev jag tvungen att gå på personen med risk för skär/stick skada istället för att kunna backa undan och på säkert sätt beordra honom att släppa kniven”, skriver en anställd på Tullverket om händelsen i ett dokument.
Så här skriver Arbetsmiljöverket i dagarna till Tullverket om vad de nu måste göra:
”Ni ska undersöka om arbetsförhållandena vid Kontrollenhet Öst innebär risker för våld eller hot om våld.”
”De åtgärder som ni utifrån er riskbedömning inte genomför omedelbart ska ni föra in i en skriftlig handlingsplan.”
Arbetsmiljöverket kräver att detta görs senast den första juli nästa år.
Det är ett något svagt agerande av Arbetsmiljöverket. Tullverket kan alltså, som det ser ut, tills vidare fortsatt skicka fram obeväpnade tulltjänstemän att göra punktskattekontroller av bland annat tungt beväpnade narkotikakurirer.
Måste en tulltjänsteman bli skjuten eller knivskuren för att Tullverket ska se till att personalen har rätt verktyg?
UPPDATERAD
Så här kommentar Tullverket hur man ser på Arbetsmiljöverkets agerande, i ett mejl till FoodMonitor:
"Tullverket ser positivt på det kommande arbetet kopplat till våra tjänstemäns arbetsmiljö. Det fanns redan innan planer på att genomföra det här viktiga arbetet och vi upplever att samarbetet med Arbetsmiljöverket har fungerat bra i ärendet. Arbetet har redan startat och vi räknar med att fullfölja det inom den tid som Arbetsmiljöverket angett.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Uniformerade tulltjänstemän utsätts för livsfara i onödan – Unionen begär att Arbetsmiljöverket ingriper mot Tullverket
LÄS MER: Personal på Tullverket larmar: utrustning saknas för att hantera knivbeväpnade gärningsmän