Subway2023-01-19
Subway Centralen hanterar inte livsmedel på ett säkert sätt – påstår Göteborgs Stad som hotar med vite
Det är enligt uppgift så smutsigt på restaurangen Subway Centralen i Göteborg att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor