Försöker Livsmedelsverket hemlighålla detaljer om sin ryggsäck?
KOMMENTAREN När FoodMonitor i dagarna ville att Livsmedelsverket skulle svara på en fråga om deras juristers löner reagerade myndigheten på ett fult sätt.
Frågan vi ställde var denna: ”hur stora lönekostnader har Livsmedelsverket haft för anställda jurister per enskilt år under perioden från och med år 2018 till och med hittills i år?”
Då svarar myndighetens handläggare bland annat så här:
"Jag vill också meddela att vi tar betalt för utlämnande av allmän handling, oavsett digital eller fysisk handling; 9 sidor gratis, 10 sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor styck.”
Det här är en taktik som Livsmedelsverket alltmer använder. Man antyder att det kan kosta något att svara på frågor. Men myndigheter får inte ta ut en avgift för detta.
Istället pratas det här om handlingar man kan komma att ta betalt för enligt Avgiftsförordningen. En sådan skrivelse kan få den som begär att avskräckas och ta tillbaka sin begäran – vilket tycks vara vad Livsmedelsverket vill. Men det fungerar inte på oss.
Det är för övrigt inte tillåtet för en myndighet att lämna ut handlingar utan att innan upplysa exakt om hur mycket det kommer att kosta och sedan sonika ta ut en avgift.
Om den som begär ut handlingar råkar känna till detta har Livsmedelsverket emellertid ett trumfkort som man ofta tar till. Myndigheten säger då att det som efterfrågas inte kan tas fram med rutin mässiga åtgärder inom en viss tid – eller något liknande.
Det kan vara svårt att slå hål på det argumentet eftersom myndigheten är så ineffektiv och byråkratisk som den nu är.
I vårt fall handlade det alltså om juristernas löner och Livsmedelsverket skulle sannolikt förlora i domstol om de fortsatte att neka till att besvara den aktuella frågan.
Vad är det då som är så besvärande för Livsmedelsverket att lämna ut gällande juristernas löner? Avgör själv, här är de siffror myndigheten svarade med:
jurister2023-12-05
jurister2023-12-05t
Bilderna: Livsmedelsverkets juristers månadslöner. Förmåner, avgifter och liknande kostnader är inte medräknat.
Man kan konstatera, om siffrorna stämmer, att den del av Livsmedelsverkets ryggsäck som består av anställda jurister varierat en del under perioden men ökade markant från 4 748 185 kronor år 2018 till 8 661 992 år 2021, för att landa på 7 796 499 kronor förra året.
Nu visar inte detta de totala juridiska kostnaderna på Livsmedelsverket. Ryggsäcken är betydligt större än så om man räknar in förmåner, avgifter och annan personals juridiska arbete. Det är emellertid svårt att få ett exakt grepp om allt detta.
Men slakteribranschen försöker så gott de kan. De senaste åren har de överklagat uppskattningsvis 600 000 miljoner kronor av Livsmedelsverkets kontrollavgifter som nu ligger obetalda. Branschen har sparkat bakut åt alla irrelevanta kostnader som Livsmedelsverket försöker få dem att betala. Det kan enligt uppgift vara kostnader för chefers tjänstebilar, olika typer av utbildningar av myndighetens personal och liknande.
Branschen har hittills vunnit i ett stort antal mål, enligt uppgift runt 170 stycken, gällande detta.
– Detta är ett historiskt monumentalt misslyckande, säger Marc Tullgren som är advokat på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö, och ombud åt många av landets största slakterier, om Livsmedelsverkets agerande när han intervjuas av FoodMonitor.
LÄS MER: 27 slakterier överklagar Livsmedelsverkets beslut om avgift för provtagningsprogram 2023
LÄS MER: Advokat: Kan vara ett misstag att inte överklaga Livsmedelsverkets kontrollavgifter
En stilla undran: borde inte alltid alla livsmedelsföretag överklaga Livsmedelsverkets i dagsläget ofta suspekta avgifter? Och begära inhibition av Livsmedelsverkets beslut i de fall dessa gäller omedelbart, för att inte riskera att slås ut som livsmedelsverksamhet om så är fallet?
Så klart att man kan förlora i förvaltningsrätten som ofta går på Livsmedelsverkets linje. Men det är inte en given utgång. Ett bra exempel på när ett charkbolag vunnit mot Livsmedelsverket är ett mål med Franzéns Charkuterier nyligen.
LÄS MER: Livsmedelsverket lyckades inte köra över Franzéns Charkuterier
Tyvärr har många livsmedelsföretag berättat för mig att de inte överklagar av rädsla för repressalier från Livsmedelsverket. Det kan man förstå. Myndigheten har en massa jurister som är ivriga att processa om även felaktiga beslut.
Men om fler livsmedelsföretag överklagade som Franzéns Charkuterier kanske detta på sikt kunde åstadkomma en välbehövlig förändring av myndigheten.
Kanske till och med politikerna skulle börja reagera. Det finns en hel del för dem att ta tag i nu.
HÅKAN FRISELL