Livsmedelsverket tog med sig polisen och förnedrade Smålandskräftan – uppgifter
”Livsmedelsverket anser tydligen att jag är kriminell eftersom de tillkallar två poliser tillsammans med två statsinspektörer och gör en dramatisk razzia. Personalen skrämd och undrade vad jag har gjort! Är jag en kriminell person?”. Så skriver 78-årige Leif Jönsson på livsmedelsföretaget Smålandskräftan AB i dagarna till Livsmedelsverket i en överklagan. Livsmedelsverket medger att de på plats trots allt inte hade användning för poliserna – som åkte tillbaka.
”Jag har aldrig blivit utsatt för en sådan förnedring dessförinnan”, skriver Leif Jönsson.
Det hela handlar om att Livsmedelsverket förra månaden gjorde en gryningsräd på Smålandskräftan och tog polisen till hjälp.
”Livsmedelsverket anser att det kan finnas allvarlig risk för att kontrollen inte kan genomföras utan att polismyndigheten bistår på grund av att vi inte ges tillträde eller risk för hot och annan påverkan. Vid kontrollbesöket kan eventuellt stora mängder livsmedel behöva omhändertas med stöd av Livsmedelslagen”, skriver Livsmedelsverket till Polismyndigheten i en begäran om handräckning.
Det framgår emellertid inte vad som ska ha hänt som motiverar en polisinsats.
Det blev inte frågan om att omhänderta ”stora mängder livsmedel” vid Livsmedelsverkets besök på Smålandskräftan.
Endast detta kunde Livsmedelsverket konstatera:
”Livsmedel som anges vara från företaget (Smålandskräftan /red) har påträffats i en annan livsmedelsanläggning och har inte med säkerhet kunnat spåras av kontrollmyndigheten”
”I det mindre frysrummet fanns en hylla med cirka 40 kilo privata livsmedel alternativt avfall.”
Enligt Livsmedelsverket handlade det om 40 kilo skaldjur.
Fynden ledde till att Livsmedelsverket utfärdade förbud som gällde ”att förvara privata livsmedel i anläggningen förutom i personalutrymmen”, ”att ansamla avfall eller livsmedel som tagits ur livsmedelskedjan annat än i den mängd som behövs för produktionen” och ”att släppa ut livsmedel på marknaden utan spårbarhet”.
Livsmedelsverkets förbud gällde omedelbart även om det överklagades.
Enligt Leif Jönsson handlade det om fullt ätliga kräftor som saknade en eller två klor eller hade storleken 9.5-10.5 centimeter och som sorterats ut och skickas till systerbolaget Metroica AB: s kockar för att göra fond i samband med produktutveckling, och som inte skulle säljas till kund.
Det totala värdet på det ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL