slakt2024-07-08
Kan nytt dräktighetstest eliminera problemet med högdräktiga på slakterier?
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om i många artiklar det senaste decenniet så är olagliga leveranser av högdräktiga djur till slakt ett allvarligt problem inom svensk köttindustri. Branschen har uppenbara svårigheter att identifiera sådana djur. Nu säger sig företaget Scandinavian Diagnostics AB i Göteborg ha ett billigt snabbtest, ”Bovine Pregnancy Rapid Test” som bara kostar 195 kronor per analys, från det kinesiska företaget Bioeasy som man vill introducera på den svenska och danska marknaden. Det låter bra – men det finns frågetecken.
Scandinavian Diagnostics har under ett antal år sålt analyslösningar till den svenska livsmedelsindustrin – som bland annat omfattat instrument baserade på PCR-teknik.
kor2024 07 09Det aktuella snabbtestet av dräktighet hade bolaget först tänkt sig skulle användas för att kontrollera att semineringar av nöt, som omsätter stora belopp, verkligen tagit.
Efter att ha svarat på frågor från FoodMonitor säger sig bolaget nu även se en möjlighet att marknadsföra snabbtestet till primärproducenter och veterinärer för att bland annat undvika att högdräktiga djur olagligen skickas till slakt.
Enligt Mats Racklin som är delägare i Scandinavian Diagnostics så är det aktuella snabbtestet så enkelt att använda som att stänga in en kossa i en spilta så att den inte kan sparka bakåt och sedan ta 2-3 milliliter blod från svansroten. Därefter förs blodet till en liten kassett och en vätska med antikroppar tillsätts. Sedan tar det 20 minuter innan svaret kommer om djuret är dräktigt eller inte.
Testet kan enligt Mats Racklin sedan sonika slängas i hushållssoporna.
Enligt vad Bioeasy ska ha sagt till Scandinavian Diagnostics så ska testet ha en känslighet på 97.6 procent och vara specifikt till 98.43 procent.
Mats Racklin berättar att man skickat ut ett par hundra tester till primärproducenter i Göteborgsområdet som vardera håller 100-200 kor och till organisationen Gård & djurhälsan för att pröva på. Tanken är enligt att honom att testa marknaden i år för att på allvar rulla ut snabbtestet sommaren nästa år.
– Vi förbereder oss för nästa säsong, säger han.
Scandinavian Diagnostics är enligt uppgift exklusiv distributör av snabbtestet i Sverige och Danmark under ett antal år framöver.
Så långt låter allt bra. Det finns ett uppenbart behov att ett sådant här snabbtest.
Det jag nu saknar är vetenskapliga resultat. Jag vill se vetenskapliga artiklar i välrenomerade tidskrifter som visar på hur förträffligt snabbtestet är. Men Scandinavian Diagnostics säger sig inte ha fått några sådana referenser av Bioeasy.
Det får mig att dra åt mig öronen. Frågetecknen hopar sig.
Kanske Scandinavian Diagnostics omgående borde kontakta SLU för att om möjligt få snabbtestet utvärderat av oberoende forskare?
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Antalet ärenden om högdräktiga ligger kvar på runt 200
LÄS MER: Leverantör skickade fem högdräktiga får till HKScan i Linköping
LÄS MER: Djurhållare på Gotland levererade fyra misstänkt högdräktiga kor till Protos
LÄS MER: Uppgifter: Länsstyrelsen Skåne sålde högdräktiga djur till HKScan som sedan transporterades – fem stora foster föll ut under slakt
LÄS MER: FoodMonitor JO-anmäler Länsstyrelsen Skåne
LÄS MER: Högdräktiga och nyförlösta på slakterier – en skam
Fakta:
Scandinavian Diagnostics AB.
Omsättning: 20 miljoner kronor (2023).
Resultat: 1.2 miljoner kronor.
Antal anställda: 4.
Bilden överst. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor. Bilden underst till vänster: det aktuella snabbtestet. Foto: Scandinavian Diagnostics AB.