Veterinär: Imam dolde att djur levde vid slakt
– avvisades från slakthallen i Siljans Charks anläggning i Ickholmen – åtalsanmälan förbereds – bolaget medger brister
Livsmedelsverket har i dagarna tvingats avvisa den imam som skött avblodningen på slakteriet Siljans Chark AB i Ickholmen från slakthallen. Anledningen är att han enligt uppgift försökt att dölja att djur som avblodats var vid liv. En veterinär på Livsmedelsverket upptäckte att en del av djuren bräkte, blinkade, och viftade med öronen, efter avblodningen.
”Att avbloda djur som är vid medvetande visar på mycket allvarliga brister i både bedövningens utförande och kontrollen av densamma. Att personen som avblodar medvetet döljer tecknen på medvetande hos djuret efter avblodning tyder på att denne förstått och insett att djuret var vid medvetande och därmed led av avblodningen, att detta bryter mot lagstiftningen, samt en likgiltighet inför djurens lidande”, skriver veterinären i en rapport.
”Denna likgiltighet omfattar även ordinarie personal, eftersom ingen av dem reagerade på det som skedde.”
Det var när 74 får och lamm för några dagar sedan skulle slaktas på Ickholmens slakteri som tilltaget upptäcktes. Veterinären såg att personalen slängde en kedja med krok rakt mot de djur som stod och väntade på bedövning. Veterinären fattade misstankar och stannade till för att övervaka slakten. Då såg veterinären att redan avblodade får hade kraftiga muskelryckningar i bakbenen och halsen.
”En närmare kontroll gjordes av de fyra senast avblodade djuren och samtliga av dessa uppvisade blinkreflexer samt öronrörelser. Då veterinären kontrollerade ögonreflex av det djur som avblodats bara sekunder innan så bräkte djuret, lyfte på huvudet, viftade med öronen och blinkade kraftigt med ögonen”, skriver veterinären.
Då ropade veterinären på den person, imamen, som sköter avblodningen och begärde omedelbar ombedövning av djuret. Men den personen var inte villiga att hjälpa till
”Han reagerade inte överhuvudtaget på tillsägningen om att skjuta djuret och hävdade att sådan utrustning inte fanns i lokalen. En person ur slakteriets ordinarie personal kom med bultpistol och sköt djuret efter att veterinär påkallat uppmärksamhet och avvisat imamen från lokalen”, skriver veterinären.
Den aktuella imamen är inte anställd av slakteriet men sköter enligt Livsmedelsverket avblodningen. Enligt uppgift har han inget kompetensbevis från Jordbruksverket. Han ska emellertid ha genomgått utbildning i djuromsorg på slakteriet Scan.
Livsmedelsverket meddelar att man förbereder en åtalsanmälan.
Läs veterinärens hela redogörelse på FoodMonitor plus!
I nästa artikel: Siljans Chark kommenterar händelsen.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Jordbruksverket riktar kritik mot Siljans Chark, Livsmedelsverket, och en imam, för torterade djur
LÄS OCKSÅ: Religiös skräckslakt på Siljans Chark
LÄS OCKSÅ: Siljans Chark kommenterar skräckslakten av får och lamm – djur har halalslaktats levande

t20