Jordbruksverket riktar kritik mot Siljans Chark, Livsmedelsverket, och en imam, för torterade djur
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har en imam som slaktat får och lamm avisats från slakteriet Siljans Chark AB:s anläggning i Ickholmen i Dalarna. Anledningen är att en veterinär vid ett tillfälle i dagarna upptäckt att djuren fortfarande var vid livet efter avblodning och att imamen försökte dölja detta. Djur har, enligt uppgift, slaktats levande. Imamen saknade dessutom erforderligt kompetensbevis som slaktare. Nu riktar Jordbruksverket kritik mot slakteriet, Livsmedelsverket, och imamen.
jo20– Han ska ha kompetensbevis för slakt och avlivning enligt slaktförordningen. Det är ett krav. Alla slaktare måste ha det, säger Shivar Magdal, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.
– Man kan inte ställa någon att slakta, bedöva, och avliva, utan att denne har någon kompetens. Det är ett krav och alla slakterier vet om det.
Jordbruksverket undrar nu hur länge oegentligheterna på slakteriet pågått.
– Hur länge har det pågått? Är det bara dessa djur? Hur länge har han varit där och hur länge har de slaktat på sådant sätt?
Enligt uppgift från slakteriet så har den aktuelle imamen slaktat på olika slakterier under 10 års tid. På Siljans Chark har han arbetat sedan 2014.
Shivar Magdal tycker det är en skandal att imamen fått slakta alla dessa år utan att ha ett kompetensbevis från Jordbruksverket och utan att varken slakteriet eller den officiella veterinären upptäckt detta och reagerat. Men han är än mer upprörd över imamens agerande.
– Det handlar inte om att ha kompetensbevis eller inte här. Det handlar om att han vägrade att till och med ombedöva när han såg själv att djuren var vid liv. När veterinären bad honom komma och ombedöva så vägrade han det, säger han.
– Han gör ett brott mot djurskyddet medvetet. Det är ett djurplågeri. Det får absolut inte förekomma i Sverige. Det är oacceptabelt.
Shivar Magdal hoppas nu att Livsmedelsverket och länsstyrelsen utreder den aktuella avvikelsen ordentligt. För många konsumenter har tidigare vänt sig till Jordbruksverket med frågor och oro kring just halalslakt i Sverige.
– Det här skadar branschen otroligt mycket, säger han.
– Det gällde 74 lamm bara vid det här slaktillfället. Så tänk dig hur många djur som har torterats på det här sättet.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Religiös skräckslakt på Siljans Chark
LÄS OCKSÅ: Veterinär: Imam dolde att djur levde vid slakt – avvisades från slakthallen i Siljans Charks anläggning i Ickholmen – åtalsanmälan förbereds – bolaget medger brister
LÄS OCKSÅ: Siljans Chark kommenterar skräckslakten av får och lamm – djur har halalslaktats levande
(Bilden: Shivar Magdal, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, Foto: Jordbruksverket)

t20