Krönikan:
Har grisbranschen
kastat in handduken?
Nyligen publicerade FoodMonitor en debattartikel från djurrättsorganisationen Djurens Rätt med rubriken "Myten om den svenska grisen - grisbranschen och myndigheterna talar med kluven tunga". Kritiken mot den, enligt organisationen, falska bild som grisbranschen ger av grisproduktionen i Sverige var mycket hård. Men någon hjälp att bemöta kritiken med repliker verkar landets grisbönder i dagsläget inte få. Vare sig från branschorganisationen Sveriges Grisföretagare, lobbybolaget Svenskt kött i Sverige AB, eller LRF.

Vite mot gårdsslakteri
Plastbackar för slaktbiprodukter med ”föroreningar liknande våminnehåll”. Orent vatten i sterilisator. Och anordning för fäste av krokar för upphängning av slaktkroppar var förorenad med blod. Det upptäckte en officiell veterinär från Livsmedelsverket vid en inspektion på en gård med eget slakteri och gårdsbutik i Kristinehamns-trakten. Nu förelägger myndigheten gården att vidta åtgärder och kombinerar detta med ett vite om 10 000 kronor.

Svenskt kött vill ha nytt
miljonregn från staten
Lobbybolaget Svenskt kött i Sverige AB i Stockholm vill ha cirka 2.4 miljoner kronor från Jordbruksverket för bland annat "pressaktiviteter" och ”kunskapsförmedling”. Sedan år 2011 har myndigheten hittills betalat ut mer än två miljoner kronor till bolaget.

Djurbonde anmäls för överfullt traktorsläp med kvigor
I måndags upptäckte den officiella veterinären på slakteriet KLS Ugglarps i Hörby ett traktorsläp som var överfullt med stora kvigor. Det var djurägaren själv som transporterade in djuren till slakteriet. Händelsen har anmälts till Länsstyrelsen i Skåne län.

Försäkringskassan och Regeringskansliet DO-anmäls av LRF
Enligt LRF är betydligt svårare för jordbrukare än andra yrkesgrupper att få bidrag till arbetshjälpmedel om de har skadats i arbetet. Därför anmäler LRF nu Försäkringskassan och Regeringskansliet till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

USA: torkat kött gjorde tre personer sjuka och orsakade över 1 000 dödsfall bland hundar
Tre människor har insjuknat och över 1 000 hundar har dött efter att ha ätit jerky, torkat kött, som huvudsakligen tillverkats i Kina. Det larmar nu det amerikanska livsmedelsverket FDA om. Myndigheten är rådlös.

larm6
Gymgrossisten stoppar Animal Pak
Som FoodMonitor berättat om tidigare så gick det i dagarna ut ett larm om kosttillskottet Animal Pak som enligt EU:s livsmedelsmyndighet innehåller en för konsumenter osäker halt av vitamin B6. FoodMonitor har även upptäckt Animal Pak i kostillskottbolaget Gymgrossistens hyllor. Idag meddelar bolaget att produkten stoppas.

Fler fixar maten på nätet
Enligt Svensk distanshandels rapport Digital mathandel som släpptes idag omsatte mat på nätet 2,2 miljarder kronor under 2013. Den innebär en ökning med 38 procent jämfört med året innan.

larm5Larm om vitamin B6 i kosttillskottet Animal Pak
Kosttillskottet Animal Pak har enligt förpackningen en rekommenderad daglig dos av vitamin B6 som är sju gånger högre än vad som anses säkert. Animal Pak säljs av företag i Partille, Charlottenberg, Strömstad, och Töcksfors. Enligt den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA utgör produkten en allvarlig risk för konsumenters hälsa.

Bakterier hjälper vete ta upp vatten
Idag meddelar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att man visat att bakterier kan få vete att ta upp mer vatten. Enligt SLU öppnar det dörren för odling av vete i torra områden som tidigare varit olämpliga.

Konsumentverket kritiserar
Temeco för Swedsnus
Sedan den 5 maj har Konsumentverket fått ta emot 772 anmälningar från arga konsumenter om sms som är en del av marknadsföringen av snuset Black Lemon. Det anges att ”Swedsnus” är ansvarigt för marknadsföringen, men Konsumentverket kan konstatera att det är bolaget Temeco AB i Göteborg som ligger bakom. Nu agerar myndigheten mot det bolaget.

Vad är gluten?
Glutenfria produkter blir allt vanligare i matbutikerna. Men många vet inte riktigt vad gluten är och på vilket sätt det kan vara dåligt för en del konsumenter. Nu reder ASAP Science ut begreppen i en ny YouTube-film som tills idag har fått över 1.1 miljoner visningar.

Allvarliga avvikelser i äggproduktionen i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län gjorde 42 kontroller av stora och små värphönsbesättningar förra året. Resultatet är nedslående. Burar höll inte måttet, djurstallar hade för dålig luftkvalitet, och vården av skadade och sjuka djur brast i många fall. Det framgår av statistik som nyligen rapporterats till Jordbruksverket.

Återförsäljare informerar inte om farorna med totalförbjudna Berkel 834
Skärmaskinen Berkel 834 riskerar fortfarande att kapa fingrar av livsmedelsarbetare. Detta trots att maskinen är totalförbjuden att användas i Sverige sedan år 1994. När FoodMonitor kontaktar bolagets återförsäljare, ABW Equipment AB i Norsborg, säger man att maskinen kan användas så länge man inte har några anställda.

Farlig skärmaskin från Berkel upptäckt på skola i Hörby
En farlig skärmaskin av märket Berkel har nyligen upptäckts på Älvdalsskolan i Hörby. Arbetsmiljöverket har förbjudit skolan att använda maskinen och även lagt ett vite om 10 000 kronor.

kvargMer kvarg åt svenskarna
Enligt Arla råder det kvargfeber i Sverige. Under 2013 såldes nästan 10 miljoner kilo kvarg i svensk handel, vilket är knappt 70 procents ökning från året innan. Nu lanserar Arla en mild kvarg, anpassad för frukost och mellanmål.

felix2
Orsakade Felix
potatisbullar matförgiftning?
I dagarna har tre personer i en familj, en vuxen och två barn, blivit matförgiftade i Luleå. Misstankarna riktas nu mot Felix potatisbullar. Men bolaget säger sig inte ha fått någon information vare sig från Livsmedelsverket eller från de drabbade.

Bristande yrkesskicklighet
bland grisbönder i Skåne
Hur kommer det sig att så många grisbönder i Skåne blir anmälda för bristande djurskydd? FoodMonitor har tagit del av den rapportering som Länsstyrelsen i Skåne län nyligen gjort till Jordbruksverket. I den avslöjas resursbrister och en allvarlig kunskapsbrist hos grisbönderna i länet, vilket drabbar djuren.

slakt3Djurbonde i Halland skickade kraftigt halt sugga till slakt
Trots att suggan var kraftigt halt på grund av ett klövbrott, och dessutom var avmagrad, tyckte en djurbonde i Halland att det var en bra idé att skicka den till slakt på slakteriet Knorrevången Slakt AB i Glimåkra. Den officiella veterinären på plats på slakteriet har anmält händelsen till Länsstyrelsen i Hallands län.

t20